Αν σκέφτεστε την εγκατάσταση θέρμανσης και ψύξης, επιλέξτε έναν επαγγελματία ψυκτικό για να σας βοηθήσει.Η ποιότητα της εγκατάστασης θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το τι θα επιλέξετε όσον αφορά τον εξοπλισμό.Διαθέτουμε χρόνια εμπειρίας σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Μπορούμε να προσδιορίσουμε ό,τι χρειάζεστε για την ψύξη και την θέρμανση και εγγυόμαστε την ποιότητα της εγκατάστασης.

Η εγκαταστάσεις εκτελούνται απο αδειούχους ψυκτικούς μέλη του σωματείου ψυκτικών αθηνών Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε.

Η κάθε εγκατάσταση γίνεται με τις απαραίτητες προδιαγραφές του κατασκευαστή χρησημοποιούμε τα ελάχιστα μέτρα σωληνώσεων τα οποία είναι τουλάχιστον 3 σε κάθε εγκατάσταση με μονώσεις 9mm χαλκοσωλήνες της εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ  και βάσεις στηρίγματος της εξωτερικής μονάδας βαρέου τύπου.

Στο τελείωμα της κάθε εργασίας παραδίδεται δελτίο καλής εκτέλεσης εργασιών το οποίο αναφέρει της εργασίες τα στοιχεία του αδειούχου πιστοποιημένου τεχνικού και την ασφάλεια αστικής ευθυνης.